Súkromná obchodná akadémia Amos, Bratislava

Súkromná obchodná akadémia Amos, Bratislava

Holíčska 2
85105 Bratislava
IČO: 31771033

Informácie o inštitúcii Súkromná obchodná akadémia Amos, Bratislava

Kto sme?

SOA AMOS vznikla na základe schváleného projektu a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 280/1994 Z.z. o súkromných školách. K 1. septembru 1997 Ministerstvom školstva SR bola zaradená do siete súkromných škôl v Slovenskej republike.
Sme členom Združenia škôl vyššieho odborného štúdia v SR, ktoré bolo ako jedna z prvých organizácií z nečlenských krajín EÚ prijaté do EURASHE (Európska asociácia národných asociácií neuniverzitného sektoru a vysokých odborných škôl).

Uplatnenie absolventov

Absolventi tejto školy nachádzajú uplatnenie vo všetkých oblastiach podnikateľskej činnosti, v štátnej sfére - administratíve, bankovníctve, poisťovníctve, v oblasti cestovného ruchu. Môžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách.

 

Ponúkame študijné odbory

VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM – CESTOVNÝ RUCH:
absolvent získava titul „DiS“ – diplomovaný špecialista,
stupeň vzdelania ISCED 5B – 1. stupeň vysokoškolského vzdelávania, zamerané na prax,
3- ročné štúdium (denná, diaľková, dištančná forma štúdia)

POMATURITNÉ KVALIFIKAČNÉ ŠTÚDIUM:
obchodná akadémia, 2- ročné štúdium (diaľková a dištančná forma štúdia)
 

OBCHODNÁ AKADÉMIA – DIAĽKOVÁ FORMA:
obchodná akadémia, 4- ročné štúdium pre absolventov ZŠ, neukončená SŠ, SOU (diaľková forma - 1x týždenne popoludní)

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľ: PaedDr. Pavol Šuniar NEJ, KNJ
Zástupca riaditeľa Mgr. Karol Mlynka NEJ

Mail: soa@soa-amos.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit